NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această Informare, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, este actualizată periodic. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afişa pe site-ul nostru web www.canule-traheale.ro și vă vom anunţa.

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care colectăm, procesăm, utilizăm, facem schimb şi protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizaţi produsele şi serviciile noastre, precum şi site-ul nostru web.

Cine suntem?

CLARFON S.A., cu sediul în București, str. Nicolae Filipescu, nr. 39-41, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7833/1998, având cod fiscal RO 10863793 şi cont nr. RO45 RZBR 0000 0600 0260 8980 deschis la Raiffeisen Bank în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin Ionuț Marius Ștefănescu, în calitate de Administrator.

Cum ne puteţi contacta?
Opinia dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveţi întrebări cu referire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți să ne contactați la adresa de mail: dpo@clarfon.ro , prin postă sau curier la adresa: Str. N. Filipescu, nr. 39-41, Et. 3, biroul 12, Sector 2, București sau Tel/Fax:021 312 95 12

Principiile noastre
CLARFON își ia angajamentul să vă respecte viaţa privată.
Luăm în serios protecţia datelor, securitatea şi conformarea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private.

Elementele de bază
Informaţiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcţie de produsele și serviciile pe care le utilizaţi și la care subscrieţi, modul în care aţi utilizat produsele și serviciile și modul în care aţi interacţionat cu CLARFON, chiar dacă nu sunteţi client, sau ceea ce am obţinut de la o terţă parte care avea permisiunea de a face schimb de informaţii cu noi.

CLARFON va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

 • Efectuarea unor operațiuni care tin de obiectul activitatii companiei pentru a da curs solicitărilor dvs(testare auditiva sau optica,contract,factura,acorduri comerciale,certificate garantie,confirmare de primire,fisa comanda si service).
 • Interesele comerciale legitime ale CLARFON, de exemplu, marketing direct și îmbunătăţirea serviciilor noastre.. În plus, în unele cazuri aveţi dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să trimiteți e-mail la dpo@clarfon.ro
 • Conformarea cu o cerinţă legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerinţe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare a datelor dvs.), proceduri, și dreptul dvs. de a restricţiona utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistenţă juridică ce vor fi prestate;
 • Consimţământul pe care îl acordaţi atunci când CLARFON nu se bazează pe alt temei legal. Consimţământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpăraţi sau utilizaţi oricare dintre produsele și serviciile noastre;
 • Vă programați pentru a beneficia de un anumit produs sau serviciu;
 • Vă abonaţi la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactaţi prin diverse canale, sau ne solicitaţi informaţii în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Luaţi parte la o competiţie, tragere la sorţi sau studiu;
 • Vizitaţi sau navigaţi pe site-ul nostru;
 • Aţi acordat permisiunea altor societăţi, cum ar fi partenerii noştri comerciali sau asociaţii noştri, precum și unor terţi furnizori sau contractanţi ai nostri, să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • Sunteţi clientul unei activităţi comerciale pe care o achiziţionăm;
 • Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru).

Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunţarea la acestea, vă rugăm să consultaţi secţiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.canule-traheale.ro

Tipurile de informaţii pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

 • Numele și prenumele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, adeverința de venit/talon pensie , numărul dvs. de telefon fix şi/sau mobil, data naşterii, sexul și adresa de e-mail;
 • Informaţii privind cardul dvs. de credit sau de debit, informaţii privind contul dvs. bancar şi alte informaţii bancare;
 • Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăţi ori de câte ori faceţi o achiziţie;

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal?
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor companiei;
 • Prelucrarea comenzii dvs. şi furnizarea produselor şi serviciilor dorite;
 • Pentru prelucrarea produselor şi serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la noi, precum şi pentru a vă ţine la curent cu evoluţia comenzii dvs.;
 • Pentru a vă furniza produsele sau serviciile solicitate. Aceasta include alte servicii care nu sunt incluse în contractul cu dvs., (ex: necesitatea efectuarii unei intervenții asupra unui aparat auditiv aflat în service pentru reparație sau verificare)
 • Facturare şi relaţii cu clienţii;
 • Pentru a vă intocmii factura pentru utilizarea produselor şi serviciilor noastre;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-aţi furnizat nu sunt corecte;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteţi avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre;
 • Mesaje privind serviciile și ofertele companiei;
 • Vă vom contacta cu mesaje ale serviciului de relaţii cu clienţii pentru a vă furniza informaţii în legătură cu produsele şi serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor şi condiţiilor noastre sau întreruperea unor servicii

CLARFON utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon mobil sau mobil pentru a putea face cele menţionate mai sus.

CLARFON creează rapoarte de management agregate şi statistice din aceste informaţii care nu vă identifică în mod individual.

 • Pentru îmbunătăţirea serviciilor pe care vi le oferim;
 • Îmbunătăţiri și inovaţii privind produsele si serviciile noastre;
 • Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim;

Marketing
În calitate de client al nostru, dacă v-aţi dat consimţământul, vă vom ţine la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom trimite buletine informative, sms, e-mail sau scrisori în care vă vom informa cu privire la oferte, promoţii, trageri la sorţi sau competiţii.
Vă vom contacta prin postă, on-line, telefonic, sms sau bulck sms.

Publicitate online
Aceasta este cunoscută sub denumirea de publicitate pe bază de interese. Poate fi făcută pe site-uri ale CLARFON, precum și alte canale media on-line, cum ar fi site-uri de reţele sociale. De asemenea, putem combina date colectate prin intermediul cookie-urilor cu alte date pe care le-am colectat.
Dacă nu doriţi prelucrarea niciunor informaţii prin utilizarea cookie-urilor, verificaţi secţiunea noastră Cookie-uri de pe site-ul www.canule-traheale.ro. Aceasta explică modul de a controla și de a opta pentru a nu accepta cookie-uri.
A opta pentru renunţarea la publicitatea pe bază de interese nu va opri afișarea reclamelor, dar acestea nu vor mai fi individualizate în funcţie de interesele dvs.

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal
Dacă este cazul, facem schimb de informaţii referitoare la dvs. cu:

 • Parteneri sau agenţi implicaţi în livrarea produselor și serviciilor pe care le-aţi comandat sau utilizat;
 • Societăţi contractate să presteze servicii pentru sau în numele CLARFON;
 • Agenţii de colectare a datoriilor sau alte organizaţii de recuperare a datoriilor;
 • Agenţii de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizaţii de reglementare, instanţe sau alte autorităţi publice dacă avem această obligaţie legală sau suntem autorizaţi prin lege;
 • Terţă parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerinţe legale sau de reglementare;
 • Terţe părţi pentru promoţii comune cu acea terţă parte. Acestea vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecţia datelor;
 • Organizaţii partenere pe care le-am ales cu atenţie pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele si serviciile lor (care pot include sau nu produse si servicii CLARFON);

Fuziuni si achiziţii
Dacă trecem printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă organizaţie, vom comunica informaţiile dvs. către acea organizaţie.

Terţele părţi cu care lucrăm:

 • Casa Judeteană de Sănătate în cazul în care sunteți în posesia unei decizii valide, emise de către Casa de Asigurari de Sănătate;
 • Dacă aţi achiziţionat produse și servicii CLARFON utilizând o terţă parte sau o organizaţie parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informaţii cu acestea, ca parte a acţiunii de administrare a acelei relaţii și finalizare a procesului de achiziție/plată. De exemplu, pentru decontarea unei decizii emise de catre casa judeteana de sanatate pentru achizitinarea unui dispozitiv medical care face parte din portofoliul companiei S.C. CLARFON S.A.
 • Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceştia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.

Colectăm și combinăm informaţii în scopul de a monitoriza utilizarea de către dvs. a produselor si serviciilor, precum și utilizarea acestora de către ceilalţi clienţi ai nostri, pentru a ne ajuta să îmbunătăţim calitatea produselor și serviciilor oferite. Furnizăm aceste informaţii unor terţe părţi (de exemplu, furnizorilor de conţinut și agenţiilor de publicitate), dar nicio astfel de raportare către o terţă parte nu va include informaţii ce pot identifica un client individual.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal
Vom stoca informaţiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerinţă legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.
Pentru activitățile de Marketing vom stoca datele nu mai mult de 7 ani.

Păstrarea în siguranţă a datelor dvs. cu caracter personal
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mail-urile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe ţări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ţine de controlul nostru.
Site-ul nostru web poate conţine link-uri la site-urile web ale unor terţe părţi. Nu răspundem pentru securitatea şi conţinutul respectivelor site-uri ale terţelor părţi. Prin urmare, asiguraţi-vă că citiţi politica acelei societăţi privind protecţia datelor şi cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informaţiile personale pe site-ul acestora.
Acelaşi lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conţinuturi ale terţelor părţi la care vă conectaţi utilizând produsele şi serviciile noastre.
Puteţi alege să dezvăluiţi datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile reţelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter şi Pinterest) sau utilizând servicii ale terţelor părţi care vă permit să postaţi public analize sau alte informaţii, iar o terţă parte ar putea utiliza informaţiile respective.
Plug-in-urile reţelelor de socializare si aplicaţiile de socializare sunt operate chiar de reţeaua de socializare și respectă condiţiile de utilizare și politicile acelor reţele privind protecţia datelor si cookie-urile. Trebuie să vă asiguraţi că aveţi cunoştinţă de acestea.

Drepturile dvs.
Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal.
Aveţi dreptul de a rectifica datele deţinute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deţinem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care consideraţi că acestea pot fi incorecte, vă puteţi adresa la dpo@clarfon.ro.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Aveţi dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deţine CLARFON în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terţă parte autorizată, vă rugăm să folosiţi formularul de asistenţa de pe site-ul nostru, www.canule-traheale.ro. Ca alternativă, puteţi contacta dpo@clarfon.ro.

Dreptul de opoziţie la utilizarea datelor cu caracter personal
În anumite circumstanţe, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării de către CLARFON a datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:
Dacă nu doriţi să mai primiţi mesaje de marketing din partea CLARFON privind serviciile și produsele noastre şi/sau ale partenerilor noştri, puteţi opta pentru a renunţa la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, telefon sau poştă).

Există diverse metode de a renunţa la primirea mesajelor de marketing:

 • Trimiteți sms în care specificați că nu mai doriți să primiți astfel de informații;
 • Trimiteţi un e-mail la adresa dpo@clarfon.ro pentru instrucţiuni;
 • Informați consultantul atunci când primiţi un apel de la marketing;
 • Dezactivaţi mesajele cu notificări de tip „push”, inclusiv mesajele de marketing, în orice moment din aplicaţiile noastre ori modificând setările de notificare ale dispozitivului dvs. sau dezinstalând aplicaţia;
 • Trimiteţi un e-mail folosind formularul de asistenţa de pe site-ul nostru, www.canule-traheale.ro.

Dacă optaţi pentru renunţarea la mesajele de marketing, nu veți mai fi la curent cu ofertele companiei și asftel nu mai puteți să beneficiați de reducerile oferite în mod regulat de compania CLARFON.

Pentru a obiecta cu referire la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime, vă rugăm să contactaţi echipa noastră la dpo@clarfon.ro sau trimiteţi-ne un e-mail folosind formularul de asistenţa de pe site-ul nostru, www.canule-traheale.ro.

Pentru mai multe informații accesați http://eur-lex.europa.eu/

 
Canule Traheale
Logo
Register New Account
Compare items
 • Total (0)
Compare
0